Jdi na obsah Jdi na menu
 


bot_add - přidá bota

bot_add_ct - přidá bota k CT

bot_add_t - přidá bota k T

bot_kill (jméno bota) - zabije bota

bot_kick (jméno bota) - kickne bota

 

bot_all_weapons - boti mají všechny zbraně

bot_allow_grenades 1 - boti mají granáty

bot_allow_machine_guns 1 - boti mají Machinegun

bot_allow_pistols 1 - boti mají Pistole

bot_allow_rifles 1 - boti mají Rifles gun

bot_allow_shotguns 1 - boti mají Brokovnice

bot_allow_ snipers 1 - boti mají Snipery

bot_allow_submachine_guns 1 - boti mají Submachine guns

bot_knives_only 1 - boti mají Nože

bot_difficulty 50 - maximálně 50 (inteligence)

 

kick (jmémo hráče)-kickne spoluhráče

 

mp_c4timer ##       - bomba vybuchne za XX sekund  (pouze server)

                         (pozor - bomba není v každém kole!)

   r_drawviewmodel 0   - vypne zobrazení zbraně (1 zase zapne)

   sv_gravity 0        - vypne gravitaci (standart je 800) (pouze server)

   sv_restartround 1   - restartne celý sever  (pouze server)

   retry               - připojení odznovu

   kick (jméno)        - server může vyhodit hráče ze hry  (pouze server)

   changelevel (level) - změní mapu (např. changelevel cs_militia) (server)

   name (jméno)        - změní jméno během hry

   volume 1            - hlasitost zvuku  (dá se nastavit)

 

   lefthand 1          - přehodí zbraň do levé ruky (do pravé je to 0)

   cl_hidefrags 1      - zkryje váš aktuální stav fragů pro ostatní hráče

                         (ale vy ho uvidíte stále! - 0 to zase vrátí)

   timeleft X          - nastaví jak dlouho budete hrát - v minutách

   exit                - rychlé vypojení ze serveru a zpět do hlavního MENU

   quit                - rychlé ukončení celé hry

   impulse 101         - přidá 16000 $

   give weapon_awp     - arkticka sniperka

   give weapon_m4a1    - dá vám karabinu m4a1

   give weapon_ak47    - dá vám kalašnikov ak47

   give weapon_awm     - dá vám sniper AWM…

 

 

Vysvětlivka: pouze server znamená, že to může udělat pouze ten, kdo hru

             vytvořil.

 

Příkazy jen pro server:

   mp_freezetime X     - místo X zadejte počet sekund, jak dlouho má být

       nehybnost při startu kola (standadně je to 6). Když zadáte číslo 0,

       nehybnost nebude. Je to dobré při menších mapách, aby si mohli obě dvě

       strany stihnout nabrat zbraně.

 

   mp_roundtime X      - místo X zadejte poťet minut za které se má kolo

       zkončit / v rozpětí od 3 do 15 minut (standardně je to 5). Po uplynutí

       času (pokud se nevyvraždí, nebo pokud teroristi nepoloží bombu, nebo

       pokud policajti nezachráni rukojmí (hostages)) vyhrají teroristi.

 

   mp_friendlyfire X   - zapne (místo X dejte 1) nebo vypne (X = 0)

       zabíjení vlastních spoluhráčů (policajt policajta, terorista teroristu)

 

   mp_ timelimit X     - místo X  zadejte počet minut za které se má hra

       zkončit a vyměnit se automaticky mapa

 

   mp_ footsteps X     - zapne (X = 1) nebo vypne (X = 0) slyšení kroků

 

   mp_ chasecam X      - zapne (X = 1) nebo vypne (X = 0) volné

        pohybování po mapě

 

   mp_ flashlights X   - zapne (X = 1) nebo vypne (X = 0) používání

        baterky ve hře

 

Cheaty:

   sv_cheats X         - zapne (X = 1) nebo vypne (X = 0) používání

        cheatů ve hře

   give weapon_m4a1     - dá vám m4a1 karabinu

   give weapon_ak 47    - dá vám ak47 kalaschnikow

 

 

votemap x            - dává hlas mapě x (x=číslo!!; druhy map k číslům                               přiřazuje server; např. votemap 3, přitom server má                           nadefinovanou mapu číslo 3 jako de_dust)

drawradar            - zobrazí radar

hideradar            - skryje radar

timeleft             - čas do začátku změny map

net_graph x          - grafické informace o FPS, loss, choke atd.                                    (x=1-3 dle druhu grafu; 0 vypne graf)

net_graphpos x       - pozice grafu na displeji (x=1-3; např.                                        net_graphpos 3 je dolní roh vlevo)

cl_himodels x        - vypne 0, zapne 1 detailnější modely postav

gl_max_size x        - maximální velikost textur (x=64,128,256,512)

name killer          - změní jméno na killer

stat                 - statistika o hráčích, pingu, fragu atd.

quit,exit            - ukončení hry

kill                 - sebevražda

volume x             - hlasitost (x=číslo)

 

restart              - nové zahájení hry (mapy) i s výběrem teamu

sv_restartround x    - nove zahájení hry bez výběru teamu v                                sekundách

mp_mapvoteratio x    - potřebný počet hlasů v procentech ke změně                          mapy (např. mp_mapvoteratio 0.6; značí 60%)

mp_autoteambalance x - vypne 0, zapne 1 automatické srovnání počtu                         hráčů teamu Terrorist versus                                        CounterTerrorist

mp_autokick x        - vypne 0, zapne 1 automatické vyhození hráče                         za zabití spoluhráče

mp_timelimit x       - nastaví čas vminutách, za který se změní                            mapa na jinou (cyklení map v adresáři                               CSTRIKE, soubor mapcycle.txt)

mp_maxrounds x       - hraje se na x kol

mp_winlimit x        - team, který dosáhne jako první x vítězných                          kol, vyhrává

mp_limitteams x      - určuje o kolik hráčů může být v jednom teamu                         více než v druhém (x=číslo)

mp_flashlight x      - vypne 0, zapne 1 oslepovací efekt

mp_footsteps x       - vypne 0, zapne 1 slyšitelnost kroku

mp_forcechasecam x   - vypne 0, zapne 1 vidění protihráčů v ghost                          modu (ghost mod = po smrti, nebo-li jako                            duch)

pausable x           - vypne 0, zapne 1 pauzování během hry,                               pauzovat pak může kdokoliv !!

allow_spectators x   - vypne 0, zapne 1 výběr spectator mode

mp_fadetoblack x     - vypne 0, zapne 1 černou obrazovku v ghost                           modu

mp_buytime x         - doba nákupu na začátku kola v minutách                              (např. mp_buytime 0.5; značí 30 sekund)

mp_roundtime x       - maximální čas trvání jednoho kola v minutách                         včetně s položením i defusováním bomby

mp_friendlyfire x    - vypne 0, zapne 1 zraňování spoluhráčů

mp_freezetime x      - doba zmrazení všech hráčů na začátku kola v                         sekundách (výhodné na nákup zbraní, atd.)

mp_startmoney x      - částka pro každého hráče na začátku nové hry                         (mapy), standard 800 (x=0-16000)

changelevel de_dust  - změní mapu na de_dust

map de_train         - změní mapu na de_train                      

password heslo     - server nastaví přístupové heslo na heslo

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář